4.scrie în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare:
1...... mă (să mă lase)
2. ...... mă (mă simțeam)
3. ....... îmi (îmi arunca)
4. .....-mi (nu-mi fac treaba)
5. ...... pe mine (se supăra)
a) pronume reflexiv, persoana I, număr singular, caz acuzativ, formă neaccentuată, funcție sintactică de complement direct
b) pronume personal, persoana I, număr singular, caz dativ, formă accentuată, funcție sintactică de complement indirect
c) pronume reflexiv, persoana I, număr singular, caz acuzativ, formă neaccentuată, fără funcție sintactică
d) pronume personal, persoana I, număr singular, caz acuzativ, formă accentuată, funcție sintactică de complement prepozițional
e) pronume personal, persoana I, număr singular, caz acuzativ, formă neaccentuată, funcție sintactică de complement direct
f) pronume reflexiv, persoana I, număr singular, caz dativ posesiv, formă neaccentuată, funcție sintactică de atribut pronominal​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.