4. În cadrul Sfatului Domnesc, conducătorul cancelariei statului poartă numele de:
a) vornic; b) spătar; c) logofăt​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.