4. Hediye vermenin anlamı arka daşımızı () kardeşimizi () dost larımızı düşündügümüzü göster- mek degil midir () Hediye vermek bu yüzden zevkli bir istir () Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki nok- talama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (.) (.) () (.) B) (1) (.) (.) (!) C) () () (?) (.)​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.