4. Figura anexată prezintă un dreptunghi ABCD, în care O este punctul de intersecție al diagonalelor, E este punctul O simetric conform AC = 10 cm și AB = 5√3 cm C, cm. a) Demonstrați că aria dreptunghiului ABCD este de 25√3 cm². b) Calculați lungimea secțiunii DE!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.