4. AC este o diagonală în pătratul ABCD. Punctul E este situat în regiunea interioară a pătratului, astfel încât AEB este un triunghi echilateral. Segmentele EB și AC se intersectează în punctul F. Măsoară unghiul BFC :
a) 90°
b) 100°
c) 105°
d) 110°​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.