2. În piramidă trunchiată regulat cu șase laturi ABCDEFA'B'C' D'E'F', secțiunea ADD'A' este perpendiculară pe baze, iar ADD'A' este un trapez isoscel cu o bază mare de 24 cm și o bază mică. de 12 cm, iar măsura unghiului său ascuțit este de 60°. a) Calculați lungimea înălțimii coloanei trunchiate! b) Determinați înălțimea grămezii din care provine grămada trunchiată. c) Dacă AD'NA'D (G), arătați că punctele V, G și O sunt coliniare și GO =1/3·VO! d) Calculați volumul cubului VBDF!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.