8. Funcția f: R→R, f(x)=x/3+b, unde b E R. a) Determinați valoarea lui b astfel încât punctul A(-3; 2) să fie pe graficul funcției! b) Dacă b = 3, determinați coordonatele punctelor de intersecție cu axele, apoi reprezentați grafic funcția!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.