3. Analizează substantivele din versurile de mai jos, indicând şi funcţia lor sintactică. „larna e-un vestit dulgher, Că ea poate, când voieşte, Peste râuri pod să puie Fără lemn şi fără cuie.“ George Coşbuc, larna​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.