22. Lungimea laturii unui triunghi echilateral este de 10 cm. Calculați lungimea înălțimii triunghiului! 23. Lungimea bazei triunghiului isoscel MNP (MN = MP) este de 12 cm. MQ_|_ NP, Q E (NP), MQ = 8 cm. Calculați lungimea laturilor egale!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.