January 2024 0 1K Report

2 Adnan Öğretmen, iki basamaklı ab ve cd sayılarını öğrencilerin çarpmaları için tahtaya yazmıştır. Adnan Öğretmen sayıları hızlı yazdığından sayılar tam belli değildir. Bu nedenle öğrenciler tahtaya yazılan sayıları tam anlayamadıklarından farklı sayıları çarpmışlardır. ● ab • Berk, bir rakamın yanlışlıkla 2 fazlasını yazmış ve sonucu 46 fazla bulmuştur. Eylül, başka bir rakamı yanlışlıkla 1 eksik yazmış ve sonucu 14 eksik bulmuştur. Verilenlere göre işlemin doğru sonucu kaçtır? A. 322 B. 312 C. 644 D. 60 *****​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.