2. 1. adım 2. adım 3. adım Yukarıda eş büyüklükte kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntünün kaçıncı adımında 151 adet kibrit köpü kullanılır? A) 31 B) 30 C) 29 4. Kisa ke miştir. D) 28​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.