2.Numărul de atomi din molecula acidului fosforic este......(7/8).
3. Cantitatea de soluție de acid clorhidric de concentrație procentuală 3,65% consumată în reacția cu 8 g CuO este...grame.(200/180) 4.Reactivul folosit în laborator pentru identificarea clorurilor solubile este.......... ..(AgNO /BaCl₂).
5. Masa de fer de puritate 80% care reacționează cu 284 grame clor este...... grame.(186,2/119,16)​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.