-1 yüklü iyonunda 10 elektron bulunduran bir atomun nötron sayısı proton sayısından 1 fazladır.buna göre atomun kütle numarası kaçtır?

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.