1-müsadele usulü nedir?
2- 2. Mahmut döneminde açılan mecliste görev alanlar kimlerdir?
3- 1. Meşrutiyetin ilanı ile açılan meclisin yapısı hakkında bilgi veriniz?
4-31 mart vakası nedir
5- ulus devlet hakkında bilgi veriniz?
6- saltanatın kaldırılmasının nedeni?
7- osmanlıda günümüze demokratikleşme aşamaları?
8- uygurluların mani dininin kabulu nasıl etkileşmiştir?
9- siyasetname hakkında bilgi veriniz?
10- baciyanı rum hakkında bilgi veriniz?

Soruları cevaplar mısınız?

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.