1. Incercuiți întrebările cu ajutorul cărora poate fi aflat complementul: de ce?, ce face?, ce?,
cine?, pe cine?, unde?, ce fel de?, când?, cum?, care?, la cine?.helpp pls​ dau coroana

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.