(1) Continuă enunţurile:
a) Cel mai mare mamifer terestru întâlnit în savana africană este ...
b) Animal numit ,corabia deşertului" este...
с) Planta întâlnită în deșertul Namib, care are doar două frunze cu lungimea de 3 metri, se numește ...​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.